مقالات

 

 
در سال ١٣٩٢ پس از حدود ٢٠ سال نوازندگي مستمر بر روي صحنه، وقت آن ديدم كه آنچه مي انديشم ، آنچه هستم و خواهم بود...مقاله"پردازش هاي بداهه" منتشر شده در ماه نامه هنرموسيقي، شماره ١٤١ ارديبهشت ١٣٩٣
 
 
 
 
 
Press enter to search
Press enter to search