کنسرت ها

بریده ای از کنسرت ها و نماهنگها
سه تار نوازی استاد

سه تار نوازی استاد

درویش خان

درویش خان

مجموعه تاریخچه

مجموعه تاریخچه

شاهدان خموش خاک سرخ

شاهدان خموش خاک سرخ

یلدا

یلدا

آواز دشتی

آواز دشتی

جشنواره هایفست ارمنستان

جشنواره هایفست ارمنستان

دوئت

دوئت

دلتنگی ها به رنگ آبی

دلتنگی ها به رنگ آبی

تصنیف باد صبا

تصنیف باد صبا

ترانه پرواز یکی از آثار سیمین بهبهانی

ترانه پرواز یکی از آثار سیمین بهبهانی

شورانگیز

شورانگیز

نوروز

نوروز

Press enter to search
Press enter to search